West Nyland Yacht Club r.f.

West Nyland Yacht Club, eller WNYC som det förkortas, är en ny segelklubb i Finland grundad våren 2016. Föreningen har grundats primärt för att driva Barösund Runt kappseglingen men skall också kunna erbjuda sina medlemmar övrig verksamhet inom segel- och båtsport. WNYC:s rötter är förankrade i Västra Nyland och dess hemkommun år Ingå och dess hem i Barösund. Som klubblokal fungerar Restaurang Scola. Klubbens medlemmar skall gärna ha anknytning till regionen samt till segelsporten i någon form. Styrelsen tar gärna emot medlemsansökningar som skall understödas av en medlem. Klubbens språk är svenska. WNYC är medlem i Segling och Båtsport i Finland rf.

Untitled Document
Styrelse:    
Kommodor   Magnus Vaenerberg
Vice kommodor och Race master   Jussi Mankki
Skattmästare   Patrik Hertsberg
Ledamot   Peter Arppe
     
Grundande medlemmar:   Magnus Vaenerberg, Jussi Mankki, Patrik Hertsberg, Peter Arppe, Edvard Krogius,
Fredrik Lindberg, Petteri Pasanen, Eduard Paulig och Martin Stude.

 

MEDLEMSANSÖKAN (PDF)

MEDLEMSANSÖKAN (XLSX)

West Nyland Yacht Club r.y.

West Nyland Yacht Club, tai WNYC kuten lyhennys kuuluu, on Suomessa keväällä 2016 perustettu uusi pursiseura. Seura perustettiin ensisijaisesti pyörittämään uusi Barösund Runt purjehduskilpailu mutta jatkossa seura voi myös tarjota jäsenilleen muuta toimintaa purjehduksen ja veneilyn ympärillä. WNYC:n juuret ovat ankkuroitu Länsi Uudellamaalla ja kotikunta on Inkoo ja kotipaikka Barösund. Klubitalona toimii ravintola Scola. Seuran jäsenillä on todennäköisesti yhteyksiä sekä kyseiseen maakuntaan että purjehdukseen jossakin muodossa. Hallitus ottaa mielellään vastaan jäsenhakemuksia joiden pitää olla yhden jäsenen suosittelemat. Seuran kieli on ruotsi. WNYC och Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseura.

Untitled Document
Hallitus:    
Kommodori   Magnus Vaenerberg
Varakommodori ja Race master   Jussi Mankki
Taloudenhoitaja   Patrik Hertsberg
Jäsen   Peter Arppe
     
Perustavat jäsenet:   Magnus Vaenerberg, Jussi Mankki, Patrik Hertsberg, Peter Arppe, Edvard Krogius,
Fredrik Lindberg, Petteri Pasanen, Eduard Paulig och Martin Stude.

©  2016 WNYC/Barösund Runt

59° 58' 36.352" N 23° 52' 54.759" E