Direktiv och kontaktinformation om något oväntat skulle ske:

Tävlingsledare: tel 040-50 60 149

Raceoffice: tel 0400-909 904

Meddela alltid en av ovanstående om du avbryter

Vid nödfall kontakta

Sjöräddningen 0294 1000
eller
VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70