Välkommen till Barösund Runt!

2.8. Registrering, Race Office, Fre 15-19.30, Lö 8.30 – 11.30, 16.00 - 19.00 (enligt behov)
2.8. Skepparmöte och Pre-Race middag, Restaurang Scola, 18.45
3.8. Tävling, varningssignal kl. 9.55
3.8. After Sail-party, Magasinet, genast efter målgång
3.8. Prisutdelning, Regattamiddag, 19.00, restaurang Scola.