WNYC har en valkommitté bestående av 3 medlemmar.  Som ordförande fungerar Fredrik Lindberg och som ledamot Zina Kranck. Tredje medlem i valkommittén är klubbens kommodor. Valkommittén tar gärna emot anmälningar om intresse för framtida styrelsearbete.