Bästa medlemmar och vänner av WNYC och Barösund Runt,

Vi lever i intressanta tider och har mycket stor respect för den rådande situationen. Samtidigt vill vi ändå se framåt och försöka skapa glädje och en postiv anda i rådande situation. Vår styrelse har sammankommit nästan veckovis för att se om det finns förutsättningar att igen få träffa er alla under glada men ordnade förhållanden och vi har nu beslutat följande.

WNYC kommer att öppna anmälningen till Barösund Runt 2020 när FinRating-handicapsystemet blivit publicerad (troligen i slutet av maj/början av juni).
Vi hoppas att Corona-virus situationen fortsätter att lätta och det blir möjligt att arrangera Barösund Runt även i år.

Ifall omständigheterna, rekommendationerna, restriktionerna eller den sociala atmosfären inte fullt stöder evenemangets arrangerande, förbehåller sig WNYC rättigheten att avstå från att arrangera tävlingen i år. Vi hoppas på det bästa och informerar när anmälningen har öppnats.

Vi håller dig uppdaterad på www.barosundrunt.fi, Barösund Runts Facebook-sida samt via e-post.

Vänliga hälsningar

Magnus Vaenerberg
Kommodor

Jussi Mankki
Vicekommodor, Tävlingschef