Uppdateringar och aktuell information gällande Barösund Runt hittar du på;

Facebook, Barösund Runt

Instagram

www.barosundrunt.fi