Välkommen till Barösund Runt! Anmälningen till Barösund Runt 2020 öppnas undantagsvis tidigast 13.2.2020 p.g.a. lanseringen av det nya FinRating-handicap systemet som ersätter FinLys. West Nyland Yacht Club strävar till att öppna anmälningen snarast möjligt när FinRating tagits i bruk, dock senast 1.3.2020.

Information gällande anmälningen kommer att finnas på dessa sidor, samt på Barösund Runts Facebook-sida. Välkommen med!

Information om Finrating: http://avomeripurjehtijat.org/finrating/

Med vänliga hälsingar

West Nyland Yacht Club

Race Committee