WNYC:s styrelse består av 4-7 medlemmar. Styrelsearbetet leds av kommodoren som väljs årligen. Även vice kommodoren väljs årligen. Styrelsens övriga medlemmar väljs för 2 år i taget. En av dessa ledamöter fungerar också som klubbens ekonom.  

Magnus Vaenerberg är kommodor sedan klubbens grundande. Det samma gäller Jussi Mankki som vice kommodor. Övrig ledamöter Sabina Nerdrum, Christian Liljeström och  Martin Stude. Medlemmar är välkomna att kontakta styrelsemedlemmarna med möjliga synpunkter och frågor gällande klubbens verksamhet och utvecklande.