WNYC:s styrelse består av 4-7 medlemmar. Styrelsearbetet leds av kommodoren som väljs årligen. Även vice kommodoren väljs årligen. Styrelsens övriga medlemmar väljs för 2 år i taget. En av dessa ledamöter fungerar också som klubbens ekonom.  

Magnus Vaenerberg är kommodor sedan klubbens grundande. Det samma gäller Jussi Mankki som vice kommodor och Patrik Hertsberg som ekonom. Övrig ledamöter Sabina Nerdrum och  Martin Stude. Medlemmar är välkomna att kontakta styrelsemedlemmarna med möjliga synpunkter och frågor gällande klubbens verksamhet och utvecklande.